1. Goud is de enige echte en internationaal aanvaardbare valuta

Waarom goud kopen. Er zijn meerdere redenen. Edelmetalen zijn de perfecte bezitting wanneer men op zoek is naar een ‘veilige haven’ voor het verzekeren van het vermogen. Goud is in die categorie de ultieme belegging en wereldwijd nog steeds de enige echte valuta! In tegenstelling tot een papieren investering zoals aandelen en obligaties, waarbij het resultaat afhankelijk is van regeringen, bedrijven, personen en de wereldwijde economie, is goud een hard, tastbaar product, zeer beperkt in aanbod en wordt de waarde mede bepaald door wat de aarde het geeft.

Waarom goud kopen

Waarom goud kopen?

2. Goud is het enige devies met een echte intrinsieke waarde

Tweede reden waarom goud kopen interessant is, is dat de waarde van goud intrinsiek is en is één van de weinige bezittingen die geen recht of plicht vertegenwoordigd om te betalen of te ontvangen. Dit in tegenstelling tot banken, financiële instellingen, multinationals en overheden. Spaartegoeden en obligaties dragen altijd een recht of een plicht met zich mee. In tegenstelling tot papieren geld of virtueel geld in een computer van een bank (niets meer dan electronische bits en bytes) heeft fysiek goud een intrinsieke waarde. Deze waarde komt voort uit de fysieke eigenschappen van goud. Goud is zeldzaam, onverwoestbaar, moeilijk om uit de grond te halen en wordt over de gehele wereld als waardevol gezien.

3. Zekerheid-veiligheid tegen de crisis en valutaoorlog

Derde reden waarom goud kopen zelfs nog belangrijker is, is om het feit dat goud de ultieme verzekering is tegen economische en financiële problemen en tegenslagen. Voor het geval dat de economie ineenzakt of geld minder waard wordt door hoge inflatie. Goud beschermt u tegen inflatie. Inflatie is de onzichtbare belasting bewust gecreëerd door de monetaire expansiepolitiek van centrale banken en overheden. In tegenstelling tot wat politici en centrale bankiers u willen doen geloven, namelijk dat zij de bewakers van uw koopkracht zijn en vechten tegen inflatie, zijn zij de primaire veroorzakers van de inflatie. De inflatiepolitiek is gunstig voor iedereen die veel schulden maakt en zeer ongunstig voor iedereen die een vermogen heeft of probeert op te bouwen.

Goud is naast een verzekering voor slechte tijden ook ideaal voor individuen die het vermogen wat zij door de jaren heen bij elkaar hebben geraapt door hard werk en/of financiële slimheid willen beschermen, behouden en laten groeien. Goud is de veiligste en meest tot de verbeelding sprekende bezitting die de mensheid ooit gekend heeft.

De laatste 30 jaar is de koopkracht van de euro en dollar gedaald met meer dan 50% en de laatste 90 jaar zelfs met meer dan 95%. Als de centrale banken ons inderdaad beschermen tegen inflatie dan hebben ze in ieder geval de laatste 100 jaar geen goede prestatie geleverd. Goud heeft in deze periode zijn koopkracht behouden. Er zijn periodes aan te wijzen waarbij het verstandiger was om in andere financiële instrumenten te beleggen dan fysiek goud maar over langere perioden is er geen enkele belegging die zijn koopkracht zo goed behouden heeft als fysiek goud.

4. De enige valuta die sinds 5000 jaar overeind gebleven is

Op de lange termijn heeft goud altijd een top prestatie neergezet en alle andere financiële bezittingen ver achter zich gelaten qua prestatie. Het is de enige bezitting waar niemand verantwoordelijk voor is en is de ultieme veilige haven voor uw vermogen. Financiële producten zoals aandelen, valuta, (staats)obligaties, staatsleningen, spaarrekeningen, bankdeposito’s hebben allemaal het risico dat de waarde tot 0 kan dalen. Fysiek goud is het enige beleggingsinstrument waarbij u niet afhankelijk bent van de prestatie van een tegenpartij die de waarde garandeert (counterpartyrisk). Bedrijven en banken kunnen failliet gaan, overheden kunnen eenzijdig hun contractuele verplichtingen die ze zijn aangegaan wijzigen door obligaties niet langer af te lossen en/of door het creëren van inflatie en/of devaluatie van de munteenheid. Fysiek goud blijft echter fysiek goud en zal altijd een waarde representeren. Dit is één van de meest overtuigende redenen waarom goud kopen een van de beste keuzes is.

5. Vraag en aanbod

De wereldwijde goudproductie neemt al jaren af terwijl de vraag toeneemt. In de jaren 70 was Zuid Afrika de grootste goudproducent ter wereld met een jaar productie van 2000 ton, de Braziliaanse goudproductie piekte in 1982, de Canadese goudproductie piekte in 1991, Australië in 1996 en de Amerikaanse in 1997. In al deze landen zijn geen significante grote goudvondsten meer gedaan. Ook al het ‘makkelijk’ winbare goud is in de bestaande mijnen gewonnen en de productie wordt jaar op jaar moeilijker.

6. Kijken naar de centrale banken

Het beleid van centrale banken om massaal geld bij te drukken is niet zonder risico’s. Vandaag de dag is geld louter gedekt door het vertrouwen dat men heeft in overheden en centrale banken en dat vertrouwen wordt nu fundamenteel ondermijnd. De geschiedenis leert ons dat het financieren van begrotingstekorten via de geldpers van de centrale bank niet werkt. Op korte termijn lijkt de economie te stabiliseren, maar na verloop van tijd is de geldhoeveelheid zo sterk vergroot dat deflatie of beperkte inflatie om kan slaan in een hyperinflatie. Tijdens dit proces wordt geld compleet waardeloos en zoekt men dekking in tastbare bezittingen, waarvan fysiek goud het meest liquide is.

Centrale banken zijn sinds 2010 netto kopers geworden van goud. Landen als Rusland, China, India, Brazilië, Zuid-Korea en tal van andere landen hebben een hun goudreserve substantieel uitgebreid. Dat proces is nog steeds gaande en we hebben geen aanwijzingen om aan te nemen dat Rusland en China binnenkort zullen stoppen met het aankopen van goud. Ook in India was vorig jaar de vraag naar goud opnieuw groter dan het jaar daarvoor. Zo lang verschillende Westerse centrale banken door blijven gaan met monetaire verruiming blijft het aannemelijk dat de goudprijs ook de komende jaren nog zal stijgen. De centrale banken zelf vragen zich niet af waarom goud kopen interessant en belangrijk is, ze doen het gewoon.

7. Verwachtingen goudprijs

En waarom goud kopen in laatste instantie interessant kan zijn is omdat verschillende banken hun verwachting voor de goudprijs positief hebben uitgesproken. De verwachtingen lopen uiteen, maar er valt wel een rode draad uit te halen. De meeste banken rekenen op een sterke stijging van de goud- en zilverprijs voor het volgende decenia. De meeste banken zoeken de verklaring voor de stijgende goudprijs bij centrale banken. Westerse centrale banken hebben de rente drastisch verlaagd en kopen in sommige gevallen ook grote hoeveelheden staatsobligaties en andere schuldpapieren. Door dit beleid groeit het balanstotaal van centrale banken en kopen mensen meer goud. Aan de andere kant zijn er de centrale banken van opkomende economieën, die juist hun overtollige valutareserves omzetten in fysiek goud. Dat goud plaatsen ze op de balans om waardeverlies van valutareserves op te vangen. Beide factoren dragen volgens verschillende banken bij aan een stijging van de goudprijs. Andere drivers voor de goudprijs die sommige banken noemen zijn de toenemende onrust in het Midden-Oosten en een mogelijke escalatie van de Europese schuldencrisis. Die is namelijk nog steeds niet opgelost. Barclays verwacht dat de goudproductie zal achterblijven bij de vraag en dat de goudprijs daardoor zal stijgen.